20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

Click https://anyflip.com/bookcase/zqcdl link to open resource.